Story image

Barkada Short Stories

Here are the top Barkada short stories, fanfiction, poetry, and posts on Commaful, including topics like "horror", "thriller", and more.
Story image
Sa barkada, parang magkaka...
coliould
4 years ago
0
0

Tatlong DAPAT miyembro ng ...
glact1992
4 years ago
3
0
0

Yung barkada mong sisikuhi...
beacquaid89
4 years ago
3
0
0

Sa barkada, parang magkaka...
coliould
4 years ago
0
0

Tatlong DAPAT miyembro ng ...
glact1992
4 years ago
3
0
0

Yung barkada mong sisikuhi...
beacquaid89
4 years ago
3
0
0