Genin sasusaku
Genin sasusaku naruto stories
  9
  •  
  0
  •   0 comments
Share

naruto
narutoNaruto lover
Autoplay OFF  •  a year ago
cuteeee Sasuke and Sakura!!

Genin sasusaku

Sasuke: you know what your problem is? You’re cute so no one ever tells you to shut up.

Sakura: you think I’m cute?

Sasuke: shut up!

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (0)
SHOUTOUTS (0)