Story image

زندگی در کانکس Short Stories

Here are the top زندگی در کانکس short stories, fanfiction, poetry, and posts on Commaful, including topics like "horror", "thriller", and more.
Story image
زندگی‌ شش و نیم متری! روای...
irancontin
4 years ago
1
0
0
تمام دار‌ و‌ ندار زندگی‌شان در یک مکعب شش‌ متری جا گرفته است! هرقدر زندگی با آن‌ها نساخته است، آن‌ها بیشتر مشکلاتش را تاب آورده‌اند. اما حالا پای یک نوزاد درمیان است که هنوز خیلی لطیف و نحیف است برای...

زندگی‌ شش و نیم متری! روای...
irancontin
4 years ago
1
0
0
تمام دار‌ و‌ ندار زندگی‌شان در یک مکعب شش‌ متری جا گرفته است! هرقدر زندگی با آن‌ها نساخته است، آن‌ها بیشتر مشکلاتش را تاب آورده‌اند. اما حالا پای یک نوزاد درمیان است که هنوز خیلی لطیف و نحیف است برای...