𝔑𝔦𝔀π”₯𝔱π”ͺπ”žπ”―π”’π”°: π”ž 𝔭𝔬𝔒π”ͺ
𝔑𝔦𝔀π”₯𝔱π”ͺπ”žπ”―π”’π”°: π”ž 𝔭𝔬𝔒π”ͺ nightmares stories
Β  59
Β  β€’ Β 
Β  0
Β  β€’ Β  7 comments
Share

papaya_grl619
papaya_grl619 Change is coming. We just saw it today.
Autoplay OFF Β  β€’ Β  3 months ago
𝕴 π–œπ–—π–”π–™π–Š π–™π–π–Žπ–˜ 𝖔𝖓 π–†π–ˆπ–ˆπ–Žπ–‰π–Šπ–“π–™, 𝖑𝖔𝖑. π–‚π–†π–˜ π–™π–—π–žπ–Žπ–“π–Œ 𝖙𝖔 π–œπ–—π–Žπ–™π–Š 𝖆 π–π–†π–•π–•π–ž π–•π–”π–Šπ–’.

𝔑𝔦𝔀π”₯𝔱π”ͺπ”žπ”―π”’π”°: π”ž 𝔭𝔬𝔒π”ͺ

Lying awake in my bed,

Lying awake in my bed, The horror replaying in my head.

π•Ίπ–“π–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—.

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗.

My nightmares won't let me sleep.

My nightmares won't let me sleep. I can't close my eyes and count make-believe sheep.

π•±π–Žπ–›π–Š,

π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–,

π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“,

π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™.

π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š?

When I shut my eyes, the terror is there,

When I shut my eyes, the terror is there, Biting and clawing and ripping out my hair.

π•Ήπ–Žπ–“π–Š,

π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“,

π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“,

π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“, π–™π–œπ–Šπ–‘π–›π–Š.

π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“, π–™π–œπ–Šπ–‘π–›π–Š. 𝕴𝖙 π–Œπ–Šπ–™π–˜ π–Žπ–“π–˜π–Žπ–‰π–Š π–œπ–Žπ–™π– π–™π–Šπ–—π–—π–Žπ–‹π–žπ–Žπ–“π–Œ π–˜π–™π–Šπ–†π–‘π–™π–

I scream and cry, but It's gone.

I scream and cry, but It's gone. The monster always leaves at dawn.

π•Ίπ–“π–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—.

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗.

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™.

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š?

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š? π•Ήπ–Žπ–“π–Š,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š? π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š? π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“,

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š? π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“, π–™π–œπ–Šπ–‘π–›π–Š.

π•Ίπ–“π–Š, π–™π–œπ–”, π–™π–π–—π–Šπ–Š, π–‹π–”π–šπ–—. π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜ π–˜π–™π–†π–“π–‰π–Žπ–“π–Œ π–”π–šπ–™π–˜π–Žπ–‰π–Š π–’π–ž 𝖉𝖔𝖔𝖗. π•±π–Žπ–›π–Š, π–˜π–Žπ–, π–˜π–Šπ–›π–Šπ–“, π–Šπ–Žπ–Œπ–π–™. π–‚π–π–Šπ–“'π–˜ π–™π–π–Š π–‘π–†π–˜π–™ π–™π–Žπ–’π–Š π–™π–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–†π–™π–Š? π•Ήπ–Žπ–“π–Š, π–™π–Šπ–“, π–Šπ–‘π–Šπ–›π–Šπ–“, π–™π–œπ–Šπ–‘π–›π–Š. 𝕴𝖙 π–Œπ–Šπ–™π–˜ π–Žπ–“π–˜π–Žπ–‰π–Š π–œπ–Žπ–™π– π–™π–Šπ–—π–—π–Žπ–‹π–žπ–Žπ–“π–Œ π–˜π–™π–Šπ–†π–‘π–™π–.

π•Ίπ–“π–Š

π•Ίπ–“π–Š π•Ώπ–œπ–”

π•Ίπ–“π–Š π•Ώπ–œπ–” π•Ώπ–π–—π–Šπ–Š

π•Ίπ–“π–Š π•Ώπ–œπ–” π•Ώπ–π–—π–Šπ–Š π•±π–”π–šπ–—

π•Ίπ–“π–Š π•Ώπ–œπ–” π•Ώπ–π–—π–Šπ–Š π•±π–”π–šπ–— π•Ώπ–π–Š π–’π–”π–“π–˜π–™π–Šπ–— π–Žπ–˜π–“'𝖙 π–π–šπ–“π–Œπ–—π–ž π–†π–“π–žπ–’π–”π–—π–Š.

π•±π–Žπ–›π–Š

π•±π–Žπ–›π–Š π•Ύπ–Žπ–

π•±π–Žπ–›π–Š π•Ύπ–Žπ– π•Ύπ–Šπ–›π–Šπ–“

π•±π–Žπ–›π–Š π•Ύπ–Žπ– π•Ύπ–Šπ–›π–Šπ–“ π•°π–Žπ–Œπ–π–™

π•±π–Žπ–›π–Š π•Ύπ–Žπ– π•Ύπ–Šπ–›π–Šπ–“ π•°π–Žπ–Œπ–π–™ 𝕴𝖙 π–‘π–Šπ–‹π–™ π–’π–ž π–‡π–”π–“π–Šπ–˜ 𝖔𝖓 𝖆 π–•π–‘π–†π–™π–Š.

𝔑𝔦𝔫𝔒

𝔑𝔦𝔫𝔒 𝔗𝔒𝔫

𝔑𝔦𝔫𝔒 𝔗𝔒𝔫 π”ˆπ”©π”’π”³π”’π”«

𝔑𝔦𝔫𝔒 𝔗𝔒𝔫 π”ˆπ”©π”’π”³π”’π”« 𝔗𝔴𝔒𝔩𝔳𝔒

𝔗π”₯𝔒 𝔰𝔠𝔒𝔫𝔱 𝔬𝔣 π”Ÿπ”©π”¬π”¬π”‘ 𝔰𝔱𝔦𝔩𝔩 𝔑𝔴𝔒𝔩𝔩𝔰. 𝔑𝔦𝔫𝔒 𝔗𝔒𝔫 π”ˆπ”©π”’π”³π”’π”« 𝔗𝔴𝔒𝔩𝔳𝔒

Stories We Think You'll Love πŸ’•

Get The App

App Store
COMMENTS (7)
SHOUTOUTS (0)