Samjha
Samjha stories
  6
  •  
  0
  •   2 comments
Share

krsna_yadav
krsna_yadavI am a copywriter and short filmmaker.
Autoplay OFF  •  2 years ago

Samjha

by krsna_yadav

Humne aap ki aakhon ko apni roshni samjha,

Humne aap ke pyaar ko apni zindagi samjha

Jaate waqt agar ek baar mudh kar dekh leti

Toh shayad kuch din aur jeene ki umeed rakhta

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (2)
SHOUTOUTS (0)