I lıʞǝ ʎon
I lıʞǝ ʎon sadness stories
  60
  •  
  0
  •   0 comments
Share

genicida
genicida Community member
Autoplay OFF   •   a year ago
Sadness

I lıʞǝ ʎon

qnʇ ʎon pou'ʇ lıʞǝ ɯǝ ɐnʎɯoɹǝ

I ʍısɥ ʎon ʍonlp ʇɹʎ ɐƃɐıu

qǝɔɐnsǝ ı ɯɐpǝ ɐ ɯısʇɐʞǝ qǝɟoɹǝ

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (0)
SHOUTOUTS (0)