Mahal na Mahal


                 Mahal na Mahal tagalog stories
  19
  •  
  0
  •   1 comment
Share

gemvecino
gemvecino Community member
Autoplay OFF   •   3 years ago
ano ang tunay na pagmamahal?

Mahal na Mahal

inay?

ba't ka nangangamba?

wag ka nang mag-alala,

lalaki akong malakas at masigla,

ipagtatanggol ka at ipagmamalaki sa lahat ng aking makikilala.

hinding hindi ko susuwayin ang iyong utos o ipipilit ang aking gusto

'pagkat alam kong nais mo lamang ang ikabubuti ko.

ang aking buhay, kinabukasan, hawak mo,

ang lahat, ipinauubaya ko sa iyo.

mahal kong ina...

masaya ako sa piling mo, at di ko nais lumisan pa

pagkat mahal mo ako

at mahal na mahal din kita...

mahal na mahal...

"Ok, ira-raspa na lang kita."

"O ano? Sabi ko sayo sandali lang yan e!"

"... Jhun... ma-mahal... mo ba... 'ko...?"

"S'yempre naman."

"Mahal na mahal."

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (1)
SHOUTOUTS (0)