π•—π•’π•œπ•–
π•—π•’π•œπ•– random stories
Β  175
Β  β€’ Β 
Β  0
Β  β€’ Β  7 comments
Share

Autoplay OFF Β  β€’ Β  a year ago
𝕀𝕀 π•šπ•₯ 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝π•ͺ?

π•—π•’π•œπ•–

"She broke up with me"

"He's 𝕀𝕠 toxic"

𝕀𝕀 all I hear

I sigh as I contemplate

Why are people so simple-minded?

π•₯𝕙𝕖π•ͺ link arms,

laughing,

kissing,

hugging,

but is it really

π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖?

𝕀π•₯'𝕀 weird

People at the youngest of elementary school

Don't 𝕀π•₯𝕠𝕑

π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ developing crushes

squealing in joy

getting 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 the clouds

when they 𝕛𝕦𝕀π•₯ get acknowledged by their

"Oh-I-so-love-him"

π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• guy

and 𝕔𝕣π•ͺ in pain and heartbreak

when they find out that

he's with some other girl

π”Έπ•Ÿπ•• then they know

That π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 are no π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€

And π•€π• π• π•Ÿ

π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 decide to

take away their precious π•π•šπ•—π•–

It's not π• π•œπ•’π•ͺ

𝔸𝕣𝕖 they π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜?

𝕀π•₯π•šπ•π•

why

π••π• π•Ÿ'π•₯ they understand

that all of it

is 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ just

𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖?

They don't π•¨π•’π•šπ•₯

Though knowing their crushes would move on anyway

ℕ𝕠, don't believe in love

Your friends

your crushes

are like 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

They blend with you

follow you

𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ beside you

But they all π•”π• π•žπ•– and go

and π•¨π•šπ•π• 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ

π•‹π•šπ•π• π•ͺ𝕠𝕦'𝕣𝕖 left alone

And you get back to the start

finding another group of friends

getting 𝕠𝕝𝕕𝕖𝕣, stronger each day

π•—π•’π•œπ•–

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π•

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ••

π•—π•’π•œπ•– 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 π•‹π•šπ•π• 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 π•‹π•šπ•π• 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•ͺ𝕠𝕦'𝕣𝕖 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

π•—π•’π•œπ•– π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕀𝕠 π•€π• π• π•Ÿ π•”π• π•žπ•– 𝕀𝕀 π•₯𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 π•¨π•šπ•π• π•₯𝕙𝕖π•ͺ π•π•šπ•—π•– 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•₯𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π• π•œπ•’π•ͺ π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ 𝕀π•₯'𝕀 𝔸𝕣𝕖 π•‹π•šπ•π• 𝕀π•₯𝕠𝕑 π••π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜ π•ͺ𝕠𝕦'𝕣𝕖 π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ 𝕀π•₯π•šπ•π• 𝕠𝕝𝕕𝕖𝕣 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 π••π• π•Ÿ'π•₯ 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕣π•ͺ π•¨π•’π•šπ•₯ π”Έπ•Ÿπ•• ℕ𝕠 π•₯𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀

𝕋𝕣𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖 π•šπ•€ 𝕒𝕔π•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π•—π•’π•œπ•–, 𝕀π•₯'𝕀 𝕛𝕦𝕀π•₯ 𝕑𝕦𝕑𝕑π•ͺ 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕋𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 π•Ÿπ•  π•€π•‘π•–π•”π•šπ•’π• 𝕕𝕠𝕧𝕖𝕀, 𝕗𝕝π•ͺπ•šπ•Ÿπ•˜ 𝕒𝕓𝕠𝕧𝕖 𝕋𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕀π•₯π•šπ•π• π•žπ•’π•Ÿπ•ͺ π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•–π•€ π•šπ•Ÿ π•π•šπ•—π•–, π•’π•Ÿπ•• 𝕋𝕙𝕖π•ͺ'𝕝𝕝 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 π•ͺ𝕠𝕦 π•–π•§π•–π•Ÿπ•₯𝕦𝕒𝕝𝕝π•ͺ π”»π• π•Ÿ'π•₯ 𝕔𝕣π•ͺ, 𝕐𝕠𝕦𝕣 π•”π•™π•’π•Ÿπ•”π•– π•¨π•šπ•π• π•”π• π•žπ•– π•€π• π• π•Ÿ π•Šπ•  π•¨π•’π•šπ•₯ π•₯π•šπ•π• π•ͺ𝕠𝕦'𝕣𝕖 𝕠𝕝𝕕𝕖𝕣, π• π•œπ•’π•ͺ?

~✦~

Heya guys!

Tysm for reading this poem lol

I mean, I did this out of the blue coz recently there was an incident in my school that some hoe decided to break up with my friend

I explained to him that "It's just puppy love" but he didn't listen

And I guess I just wanted to express my emotions about love in this story-like poem :>

But I guess i was deep into pouring it all out coz this is close to a hundred pages πŸ₯²πŸ˜“

Hope y'all like it!

Just remember, wait till you're older It'll come to you soon enough, trust meπŸ‘Œ

Bye~

Stories We Think You'll Love πŸ’•

Get The App

App Store
COMMENTS (7)
SHOUTOUTS (0)