šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ (Cosmos#8)
 

         šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ

          (Cosmos#8) comos stories
Ā  99
Ā  ā€¢ Ā 
Ā  0
Ā  ā€¢ Ā  5 comments
Share

fallen_stardust
fallen_stardust Galaxies Dying šŸ’”āœØ
Autoplay OFF Ā  ā€¢ Ā  a month ago
FINALLY!
Another Part In The Series!
Well, I Know That The Theme Has Been The Same - šŸ’– + āœØ

From The Next Part, It Will Be Slightly Different :D

šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ (Cosmos#8)

š¼š“‚š“‚š‘’š“‡š“ˆš‘’š’¹ š¼š“ƒ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š»š‘’š’¶š“‡š“‰,

š¼š“‚š“‚š‘’š“‡š“ˆš‘’š’¹ š¼š“ƒ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š»š‘’š’¶š“‡š“‰, š’²š’¶š“ˆ š’œ š’Ÿš’¶š“‡š“€ š’®š‘œš“Šš“, š’Ÿš‘’š“ˆš’¾š“‡š‘’š’¹ š’Æš‘œ šµš‘’ šæš‘œš“‹š‘’š’¹...

š¼š“‚š“‚š‘’š“‡š“ˆš‘’š’¹ š¼š“ƒ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š»š‘’š’¶š“‡š“‰, š’®š’¾š“ƒš’øš‘’ š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“Ž š¼ š’²š’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š¹š‘œš“‡ š’žš‘œš“Šš“ƒš“‰š‘’š“‡ š’«š’¶š“‡š“‰š“ˆ... š’²š’¶š“ˆ š’œ š’Ÿš’¶š“‡š“€ š’®š‘œš“Šš“, š’Ÿš‘’š“ˆš’¾š“‡š‘’š’¹ š’Æš‘œ šµš‘’ šæš‘œš“‹š‘’š’¹...

š¼š“‚š“‚š‘’š“‡š“ˆš‘’š’¹ š¼š“ƒ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š»š‘’š’¶š“‡š“‰, š’®š’¾š“ƒš’øš‘’ š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“Ž š¼ š’²š’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š¹š‘œš“‡ š’žš‘œš“Šš“ƒš“‰š‘’š“‡ š’«š’¶š“‡š“‰š“ˆ... š’Æš‘œ š’Æš“Šš“‡š“ƒ š¼š“ƒš“‰š‘œ šæš‘œš“‹š’¾š“ƒš‘”, šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ... š’²š’¶š“ˆ š’œ š’Ÿš’¶š“‡š“€ š’®š‘œš“Šš“, š’Ÿš‘’š“ˆš’¾š“‡š‘’š’¹ š’Æš‘œ šµš‘’ šæš‘œš“‹š‘’š’¹...

š’°š“ƒš’¹š‘’š“‡š“ƒš‘’š’¶š“‰š’½, š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“‡š“€š‘’š“ˆš“‰ šæš’¶š“Žš‘’š“‡ š’Ŗš’» š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰...

š’°š“ƒš’¹š‘’š“‡š“ƒš‘’š’¶š“‰š’½, š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“‡š“€š‘’š“ˆš“‰ šæš’¶š“Žš‘’š“‡ š’Ŗš’» š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰... š’œ š¹š“š“Šš‘œš“‡š‘’š“ˆš’øš‘’š“ƒš“‰ š’¢š“š‘œš“Œ, š’œš“Œš’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’œš“ƒš‘œš“‰š’½š‘’š“‡ š‘…š‘’š“ˆš’¾š’¹š‘’š“ƒš“‰...

š’°š“ƒš’¹š‘’š“‡š“ƒš‘’š’¶š“‰š’½, š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“‡š“€š‘’š“ˆš“‰ šæš’¶š“Žš‘’š“‡ š’Ŗš’» š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰... š’œ š’«š‘’š“‡š“ˆš‘œš“ƒ š’Æš‘œ š’²š“‡š’¶š“… š‘€š“Ž šøš“‹š‘’š“‡š“š’¶š“ˆš“‰š’¾š“ƒš‘” š’®š’øš’¶š“‡š“ˆ... š’œ š¹š“š“Šš‘œš“‡š‘’š“ˆš’øš‘’š“ƒš“‰ š’¢š“š‘œš“Œ, š’œš“Œš’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’œš“ƒš‘œš“‰š’½š‘’š“‡ š‘…š‘’š“ˆš’¾š’¹š‘’š“ƒš“‰...

š’°š“ƒš’¹š‘’š“‡š“ƒš‘’š’¶š“‰š’½, š’Æš’½š‘’ š’Ÿš’¶š“‡š“€š‘’š“ˆš“‰ šæš’¶š“Žš‘’š“‡ š’Ŗš’» š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰... š’œ š’«š‘’š“‡š“ˆš‘œš“ƒ š’Æš‘œ š’²š“‡š’¶š“… š‘€š“Ž šøš“‹š‘’š“‡š“š’¶š“ˆš“‰š’¾š“ƒš‘” š’®š’øš’¶š“‡š“ˆ... š’®š‘œš“‚š‘’š‘œš“ƒš‘’ š’Æš‘œ šµš‘’š’øš‘œš“‚š‘’ š’²š’¾š“‰š’½ š‘€š‘’, šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ... š’œ š¹š“š“Šš‘œš“‡š‘’š“ˆš’øš‘’š“ƒš“‰ š’¢š“š‘œš“Œ, š’œš“Œš’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’œš“ƒš‘œš“‰š’½š‘’š“‡ š‘…š‘’š“ˆš’¾š’¹š‘’š“ƒš“‰...

š¼š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹, šµš“Ž š‘€š“Ž š¹š‘œš“‡š“‚š‘’š“‡ šøš“š“…š‘’š“‡š’¾š‘’š“ƒš’øš‘’š“ˆ...

š¼š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹, šµš“Ž š‘€š“Ž š¹š‘œš“‡š“‚š‘’š“‡ šøš“š“…š‘’š“‡š’¾š‘’š“ƒš’øš‘’š“ˆ... š»š‘œš“ƒš‘’š“Ž-š’®š“Šš’øš“€š“š‘’š’¹ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“ˆ š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š’¹...

š¼š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹, šµš“Ž š‘€š“Ž š¹š‘œš“‡š“‚š‘’š“‡ šøš“š“…š‘’š“‡š’¾š‘’š“ƒš’øš‘’š“ˆ... š’Ŗš“ƒ š»š‘œš“Œ, š’²š‘’ š’žš‘œš“Šš“š’¹ š’®š“‰š’¶š“‡š“‰ š’Ŗš“Šš“‡ š’®š“‰š’¶š“‡š“‰š“ˆ... š»š‘œš“ƒš‘’š“Ž-š’®š“Šš’øš“€š“š‘’š’¹ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“ˆ š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š’¹...

š¼š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹, šµš“Ž š‘€š“Ž š¹š‘œš“‡š“‚š‘’š“‡ šøš“š“…š‘’š“‡š’¾š‘’š“ƒš’øš‘’š“ˆ... š’Ŗš“ƒ š»š‘œš“Œ, š’²š‘’ š’žš‘œš“Šš“š’¹ š’®š“‰š’¶š“‡š“‰ š’Ŗš“Šš“‡ š’®š“‰š’¶š“‡š“‰š“ˆ... šµš“Ž šµš‘’š’øš‘œš“‚š’¾š“ƒš‘”, š¼š“ƒš“‰š‘’š“‡š“‰š“Œš’¾š“ƒš‘’š’¹ šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ... š»š‘œš“ƒš‘’š“Ž-š’®š“Šš’øš“€š“š‘’š’¹ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“ˆ š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š’¹...

š¼š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹, šµš“Ž š‘€š“Ž š¹š‘œš“‡š“‚š‘’š“‡ šøš“š“…š‘’š“‡š’¾š‘’š“ƒš’øš‘’š“ˆ... š’Ŗš“ƒ š»š‘œš“Œ, š’²š‘’ š’žš‘œš“Šš“š’¹ NEVER š’®š“‰š’¶š“‡š“‰ š’Ŗš“Šš“‡ š’®š“‰š’¶š“‡š“‰š“ˆ... šµš“Ž NEVER šµš‘’š’øš‘œš“‚š’¾š“ƒš‘”, š¼š“ƒš“‰š‘’š“‡š“‰š“Œš’¾š“ƒš‘’š’¹ šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ... š»š‘œš“ƒš‘’š“Ž-š’®š“Šš’øš“€š“š‘’š’¹ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“ˆ š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š’¹...

š’Æš’½š‘’ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰ š’Ŗš’» š’“š‘œš“Š, š‘€š’¶š’¹š‘’ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰ š’¬š“Šš’¾š“‹š‘’š“‡,

š’Æš’½š‘’ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰ š’Ŗš’» š’“š‘œš“Š, š‘€š’¶š’¹š‘’ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰ š’¬š“Šš’¾š“‹š‘’š“‡, š‘€š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡, š’žš‘œš“Šš“š’¹š“ƒ'š“‰ š’²š’¶š’¾š“‰ šæš‘œš“ƒš‘”š‘’š“‡...

š’Æš’½š‘’ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰ š’Ŗš’» š’“š‘œš“Š, š‘€š’¶š’¹š‘’ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰ š’¬š“Šš’¾š“‹š‘’š“‡, š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Ÿš‘’š’øš’¾š’¹š‘’š’¹ š’Æš‘œ š’²š’¶š’¾š“‹š‘’š“‡ š‘€š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡, š’žš‘œš“Šš“š’¹š“ƒ'š“‰ š’²š’¶š’¾š“‰ šæš‘œš“ƒš‘”š‘’š“‡...

š’Æš’½š‘’ š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰ š’Ŗš’» š’“š‘œš“Š, š‘€š’¶š’¹š‘’ š‘€š“Ž š»š‘’š’¶š“‡š“‰ š’¬š“Šš’¾š“‹š‘’š“‡, š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Ÿš‘’š’øš’¾š’¹š‘’š’¹ š’Æš‘œ š’²š’¶š’¾š“‹š‘’š“‡... š’Æš’½š‘’ š’¢š‘’š“‚ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’²š’¶š“ˆš“ƒš“‰ š’œ šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡ š¹š‘œš“‡ šæš‘œš“ƒš‘”š‘’š“‡... š‘€š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡, š’žš‘œš“Šš“š’¹š“ƒ'š“‰ š’²š’¶š’¾š“‰ šæš‘œš“ƒš‘”š‘’š“‡...

š’Æš’½š‘’ š’Ŗš’·š“ˆš’øš“Šš“‡š‘’ šæš‘œš‘”š’¾š’ø...

š’Æš’½š‘’ š’Ŗš’·š“ˆš’øš“Šš“‡š‘’ šæš‘œš‘”š’¾š’ø... š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“š‘’š“ˆš“ˆ šµš“‡š’¶š’¾š“ƒ š’²š’¾š“‰š’½ š’œš’·š“ˆš‘œš“š“Šš“‰š‘’ š’Æš“‡š’¶š‘”š’¾š’ø...

š’Æš’½š‘’ š’Ŗš’·š“ˆš’øš“Šš“‡š‘’ šæš‘œš‘”š’¾š’ø... š’œš“ƒ š’°š“ƒš’¾š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹ š‘€š’¾š“ƒš’¹ š’žš’¶š“‚š‘’ š¼š“ƒ š’«š’¶š“‡š“‰š“ˆ... š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“š‘’š“ˆš“ˆ šµš“‡š’¶š’¾š“ƒ š’²š’¾š“‰š’½ š’œš’·š“ˆš‘œš“š“Šš“‰š‘’ š’Æš“‡š’¶š‘”š’¾š’ø...

š’Æš’½š‘’ š’Ŗš’·š“ˆš’øš“Šš“‡š‘’ šæš‘œš‘”š’¾š’ø... š’œš“ƒ š’°š“ƒš’¾š“ƒš“ˆš“…š’¾š“‡š‘’š’¹ š‘€š’¾š“ƒš’¹ š’žš’¶š“‚š‘’ š¼š“ƒ š’«š’¶š“‡š“‰š“ˆ... š»š‘œš“Œ š¼ šæš‘œš“ƒš‘”š‘’š’¹, š’Æš‘œ šµš‘’š’øš‘œš“‚š‘’ š’²š’¾š“‰š’½ š’“š‘œš“Š, šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡š“ˆ... š¹š’¾š“š“š‘’š’¹ š‘€š“Ž š’Æš’½š‘œš“Šš‘”š’½š“‰š“š‘’š“ˆš“ˆ šµš“‡š’¶š’¾š“ƒ š’²š’¾š“‰š’½ š’œš’·š“ˆš‘œš“š“Šš“‰š‘’ š’Æš“‡š’¶š‘”š’¾š’ø...

š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ š¼š“ƒš“‰š‘œ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰...

š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ š¼š“ƒš“‰š‘œ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰... š¼š“‰ š»š’¶š’¹ š’²š’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’Æš‘œš‘œ šæš‘œš“ƒš‘”, š’Æš‘œ šµš‘’š’øš‘œš“‚š‘’ š’œ šæš‘œš“‹š’¾š“ƒš‘” š’®š“‰š’¶š“‡...

š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ š¼š“ƒš“‰š‘œ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰... š¼ š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ šµš’¶š’øš“€ š¼š“ƒš“‰š‘œ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š’®š‘œš“Šš“... š¼š“‰ š»š’¶š’¹ š’²š’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’Æš‘œš‘œ šæš‘œš“ƒš‘”, š’Æš‘œ šµš‘’š’øš‘œš“‚š‘’ š’œ šæš‘œš“‹š’¾š“ƒš‘” š’®š“‰š’¶š“‡...

š’Æš’½š‘’ š’®š“‰š’¶š“‡ š¼š“ƒ š‘€š‘’, š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ š¼š“ƒš“‰š‘œ š’®š“‰š’¶š“‡š’¹š“Šš“ˆš“‰... š¼ š’Æš“Šš“‡š“ƒš‘’š’¹ šµš’¶š’øš“€ š¼š“ƒš“‰š‘œ š‘€š“Ž š’Ÿš’¶š“‡š“€ š’®š‘œš“Šš“... š’Æš’½š‘’ šµš’¾š“ƒš’¶š“‡š“Ž š’®š“‰š’¶š“‡, š’Æš“‡š’¶š“ƒš“ˆš’»š‘œš“‡š“‚š‘’š’¹ š¼š“ƒš“‰š‘œ š’žš‘œš’¶š“... š¼š“‰ š»š’¶š’¹ š’²š’¶š’¾š“‰š‘’š’¹ š’Æš‘œš‘œ šæš‘œš“ƒš‘”, š’Æš‘œ šµš‘’š’øš‘œš“‚š‘’ š’œ šæš‘œš“‹š’¾š“ƒš‘” š’®š“‰š’¶š“‡...

Stories We Think You'll Love šŸ’•

Get The App

App Store
COMMENTS (5)
SHOUTOUTS (0)