Untitled
Untitled thoughts stories
  0
  •  
  0
  •   0 comments
Share

anon
anonStories From Unregistered Users
Autoplay OFF  •  7 months ago
Ang daya ko. Bakit hindi ko magawang ibigay ang aking sarili sa iba nang buong-buo? Naroon pa ba ang takot na maaari akong masaktan muli?
By japjarapjapjap http://japjarapjapjap.tum...

Untitled

by japjarapjapjap

Ang daya ko.

Bakit hindi ko magawang ibigay ang aking sarili sa iba nang buong-buo? Naroon pa ba ang takot na maaari akong masaktan muli?

O baka naman hindi ko pa nababawi ang ibinigay na sarili sa taong tinanggap lamang ito nang panandalian?

Hindi ko alam.

Nahihirapan na ako. Natatakot ako.

Natatakot akong iba naman ang masaktan dahil sa hirap na nararanasan ko ngayon. Hirap na hirap at gulong-gulo ako sa nararamdaman ko.

Napakaraming bagay ang tumatakbo sa isipan kong nais nang takasan ang mundong mapaglaro.

Marahil kung hindi ako nasaktan noon ay wala ang takot na ilang buwan ko nang dala-dala sa isip at sa puso ko.

Marahil ay kaya kong ibigay ang aking sarili sa taong walang ibang hangad kundi ang mapasaya ako hanggang sa kanyang makakaya.

Patawarin mo ako kung ang daya-daya ko. Ang sabi mo nandiyan ka lang palagi para sa akin. Sana huwag ka munang bibitaw o mapapagod. Kahit mahirap, sana ay maintindihan mo ako.

Stories We Think You'll Love
COMMENTS (0)
SHOUTOUTS (0)