ƑӀվìղց ƑɾҽҽӀվ
ƑӀվìղց ƑɾҽҽӀվ lies stories
  69
  •  
  0
  •   10 comments
Share

animevampire05
animevampire05 The lion fell in love with the lamb.
Autoplay OFF   •   a month ago
Hmmm.....what even is this?!
(Image from Pinterest)

ƑӀվìղց ƑɾҽҽӀվ

Heartless breakage

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight ƒӀօաղ աìէհ մղʂէҽąժվ ҽվҽʂ

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight ƒӀօաղ աìէհ մղʂէҽąժվ ҽվҽʂ Soft approach

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight ƒӀօաղ աìէհ մղʂէҽąժվ ҽվҽʂ Soft approach էօաąɾժ վօմɾ ʍìʂցմìժҽժ Ӏìҽʂ

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight ƒӀօաղ աìէհ մղʂէҽąժվ ҽվҽʂ Soft approach էօաąɾժ վօմɾ ʍìʂցմìժҽժ Ӏìҽʂ Newfound strength

Heartless breakage օƒ աօղժҽɾ ąղժ ʂմɾքɾìʂҽ Jealous flight ƒӀօաղ աìէհ մղʂէҽąժվ ҽվҽʂ Soft approach էօաąɾժ վօմɾ ʍìʂցմìժҽժ Ӏìҽʂ Newfound strength ҍմէ հҽɾҽ ժɾօքʂ էհҽ ժìʂցմìʂҽ

Because I'm now

Because I'm now ƑӀվìղց ƑɾҽҽӀվ

No pressure, no diamonds. -AnimeVampire05

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (10)
SHOUTOUTS (0)